Uzman Çavuş Olabilmek İçin Boy ve Kilo Endeksi Nedir 2021?

Uzman çavuş olmak için belirli kriterler ve şartlar bulunmaktadır. Bu nedenle uzman çavuş olmak için kilo ve boy endeksinizin birbiriyle endeksli olması gerekmektedir. Peki, bu boy ve kilo endeksi nedir?

Uzman Erbaş Boy ve Kilo Oranları Nasıl Hesaplanır 2021?

Uzman çavuş olabilmek için boy ve kilo tablosunda mevcut oranda olmanız gerekmektedir. Bu nedenle uzman çavuşluk sınavına girdiğiniz ilk dakikadan itibaren sınav komisyonu tarafından boy ve oranınız kontrol edilir. Peki, boy ve kilo oranları nasıl kontrol edilir. İlk olarak sınav merkezine gittiğinizde sizin gibi uzman çavuş adayları bir salonda bir araya getirilir.

Bu alanda sırayla üzeriniz çıkarılarak (sadece boxer kalır) ilk olarak kilonuz tartılarak not edilir. Kilonuz hesaplandıktan sonra daha sonra boyunuzu ölçülerek boy ve kilo endeksiniz hesaplanır. Komisyon tarafından boy ve kilonuzun endeksi hesaplandıktan sonra tarafınıza gelinerek eğer boy ve kilo endeksiniz uygunsa ‘bir sonraki aşamaya geçtiniz’ tarafınıza iletilir. Ancak ‘boy ve kilonuz yeterli değil’ ya da ‘boy ve kilonuz endeksli değil’ derlerse bir sonraki sınav aşamasına geçemezsiniz. Özellikle uzman çavuş adayları fazla kilo sebebiyle bir sonraki sınav aşamasına geçemiyor. Bu nedenle kilonuza dikkat etmeniz kesinlikle önerilir.

Uzman Erbaş Adaylarının Dikkat Etmesi Gereken Noktalar?

 • Sınava girmeden en az 2 ay öncesinden düzenli beslenmesi
 • Bol bol su tüketmesi
 • Günde oldukça hareketli olması ve oturmak yerine yürüyüş yapması
 • Spor ya da koşu yapması
 • Haftada en az 1 kez halı saha ya da buna benzer aktivitelere katılarak nefesini açması ve bol bol terlemesi
 • Herhangi bir kavga ya da şiddet olaylarına karışmaması

Uzman Çavuş Boy ve Kilo Şartı

Yukarıdaki tabloda kilo ve boy gösterilmektedir. Boyunuzun kaç cm olduğuna göre en az ve en fazla kiloda olmanızı gösteren bilgiler yer almaktadır. Genellikle 1 ya da 2 kilo fazla olan adayların sınavdan 1 hafta önce daha az yiyerek ve daha fazla su tüketerek bu sorunu ortadan kaldırıyor. Ancak işinizi garanti altına almanız için eğer uzman çavuş olmak istiyorsanız birkaç ay öncesinden eğer kilonuz yukarıdaki tabloda yer alan maksimum seviyeden fazlaysa yeme ve içmenize dikkat ederek boy ve kilonuzu endeksleyebilirsiniz. Sınav alanında genellikle en fazla karşılaşılan problemler ise 1 kg fazla olsa dahi adayların sınav aşamasından elenmeleridir.

UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,
  Başvuru yapacak adaylarda mezuniyet şartı ile ilgili olarak, Jandarma branşından (Komando-Asayiş) başvuru yapacak adaylarda en az Ortaöğretim (Lise) mezuniyeti şartı aranmakta olup, tüm lise, ön lisans ve lisans bölümlerinin tamamı başvuru yapabileceklerdir.Diğer branşlar için ise Tablo-6’ da belirtilen eğitim seviyesinden mezun olma şartı aranacaktır.
 • Nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü (01 Ocak 2021) itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak [01 Ocak 2002 (dâhil) – 01 Ocak 1994 (dâhil) tarihleri arasında doğanlar,
 • Askerlik hizmetini yapma şartı aranmamaktadır. Ancak, askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için (Sözleşmeli erbaş ve er olarak görev yapanlardan müracaat edenler dâhil) Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Tablo-2’deki Nitelik Belgesinden seksen (80) puan ve üzeri not almış olmak,
 • Askerlik hizmetini yapmakta iken ‘Askerliğe elverişli değildir’ raporu alarak terhis edilmemiş olmak,
  Sözleşmeli erbaş ve erlerden en az üç (3) yıl görev yapmış, müteakip sözleşme süreleri içerisinde ve 01 Ocak 2021 tarihi itibari ile yirmi dokuz (29) yaşını bitirmemiş olmak, [(01 Ocak 2002 (dâhil)- 01 Ocak 1992 (dâhil)] tarihleri arasında doğanlar)
 • Sözleşmeli erbaş ve er olarak halen görev yapanların, başvurunun ilk günü olan 21 Ocak 2021 tarihi itibariyle üç (3) yılını doldurmuş ve müteakip dönem için sözleşme imzalamış olması gerekmektedir. Adaylar gelirken ilk sözleşme tarihi, sözleşme bitiş tarihi ve yeni sözleşme tarihini gösterir belgeyi yanında getireceklerdir.
 • Sözleşmeli erbaş ve erlerden uzman erbaşlığa geçenlerin sözleşmeleri kendiliğinden son bulur. Uzman erbaş olarak atananlar atandığı eğitim birliğine doğrudan katılmak zorundadır.
 • Üç (3) yılını doldurmuş, ancak müteakip dönem için sözleşmesini yenilemeyenlerin müracaatları diğer adaylar ile birlikte aynı şartlarda (27 yaş ve diğer şartlar) kabul edilecektir. Üç (3) yılını doldurmadan tek taraflı sözleşmesi feshedilmiş ya da ayrılmış olanların müracaatları kabul edilmeyecektir. (Söz. Erb. Ve Er Yönetmeliği 28/1A değişiklik) (Bu hususta yanlış veya eksik beyanda bulunduğu anlaşılan adayların işlemleri temin faaliyetinin hangi aşamasında olursa olsun sonlandırılacaktır.)
 • Seçme sınavlarını başarı ile geçmek, sevk edildikleri hastanelerden TSK, J.Gn.K.lığı ve Shl.Güv.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak (Yönetmeliğin 23’üncü maddesi kapsamında ve EK-D çizelgede belirtilen esaslar çerçevesinde (Komando Sağlık Yeteneklerini Karşılayan)
  UZMAN ERBAŞ OLUR” kayıtlı sağlık kurulu raporu almış olmak (Ek:Resmi Gazete-15/4/2020- 31100-Cumhurbaşkanlığı Kararı-2413/4 ve 5’nci maddeler)
 • En az 164 cm ve en fazla 210 cm boyunda olmak koşuluyla, kilosu Tablo-1’de Boy-Kilo Tablosunda oranları belirtilen değerler içerisinde bulunmak. (Boy uzunluğu çıplak ayakla, ağırlık ise spor şortu/eşofman ile ölçülür.)
 • Askeri öğrencilikle ilişiği kesilmemiş olmak, Türk Silahlı Kuvvetlerinde, J.Gn.K.lığında ve Sahil Güvenlik K.lığında daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş olarak
  istihdam edilmemiş olmak, (Bu hususta yanlış veya eksik beyanda bulunduğu anlaşılan adayların
  işlemleri temin faaliyetinin hangi aşamasında olursa olsun sonlandırılacaktır.)
 • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,(Güvenlik soruşturması için
  adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adres bilgileri kullanılacaktır. Bu nedenle adayların halen ikamet ettiği güncel adres bilgileri, il/ilçe nüfus müdürlüklerince kullanılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olması gerekir.
Verilen ceza, ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri
bırakılmasına karar verilse veya affa uğrasa dahi; Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma. Yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak. fuhşiyata tahrik, gayri tabiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma. Devlet sırlarını açığa vurma suçları ile askerlik hizmeti sırasında firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçlarından dolayı yahut 22-5-1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148 inci maddesinde yazılı suçlardan mahkûm olmamak,
 • Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan adli veya askeri mahkemeler tarafından otuz(30) günden daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mahkûm olmamak,
 • Taksirli suçlar nedeniyle altı (6) ay veya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir cezaya
  mahkûm olmamak,
 • Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş, askerliğin şeref ve
  haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasadışı siyasi, yıkıcı vebölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak,
 • Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak (Göğüs kafesi ve omurgasında şekil bozukluğu bulunmamak, düz taban olmamak, vücudunun daimi açık yerlerinde, kol, ön kol ve el bölgesinde, baş-boyun bölgesinde, diz altında dövme bulunmamak, vücudunun herhangi bir yerinde kendine zarar verme işareti olan jilet, sigara yanığı izleri bulunmamak.)
 • Dilinde pelteklik, tutukluk ve kekemelik gibi konuşma özrü bulunmamak,
  Tablo-6 ve 7’de kontenjanları belirtilen branşlara ilişkin olarak karşılarında belirtilen
  niteliklerden en az birine sahip olmak.
 • Her branşa ait kontenjan miktarının 5 katı aday, seçme sınavlarına 4’üncü maddede belirtilen
  kriterler doğrultusunda çağrılacaktır.
 • Önemli Uyarı: Sebebi ne olursa olsun Sözleşmesi feshedilerek ‘Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’ ile ilişiği kesilmiş olan uzman erbaşların tekrar uzman erbaş olarak kesinlikle görevlendirilmesi yapılamaz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu